::NSZ raspisala konkurs za javne radove
Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2015. godini. Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2015. godinu, u cilju radnog angažovanja teže zapošljivih nezaposlenih. Prioritet prilikom angažovanja na javnom radu imaće lica utvrđena kao višak zaposlenih, nekvalifikovana i niskokvalifikovana lica, kao i dugoročno nezaposleni.

Postavio dana 06. 07. 2015. Novinar RTI