Javno preduzeće za informisanje
"Radio televizija Inđija", Inđija

Skraćeni naziv:
„JP Radio televizija Inđija“

Adresa:
Vojvode Stepe I/III

Matični broj:
08169101

PIB:
101800081

Broj prijave PDV:
130016530

Broj tekućeg računa:
310-6833-84 (NLB Banka),
840-66174304
(Uprava za trezor)

Adresa elektronske pošte:
radioindjija@yahoo.com

Kontakti:
tel-fax: 022/561-211
režija:  022/561-201
direktor: 022/561-241

Fax:
022/561-211

web:
www.rtvindjija.co.rs

 Прикажи Radio Televizija Inđija на већој мапи