Preuzmite cenovnik usluga za radio
Preuzmite cenovnik usluga za televiziju
Preuzmite cenovnik usluga za političke organizacije

Marketing menadžeri

Direktor
Cvijetko Tadić
Tel: 065/810-89-38
e-mail tadicrti@yahoo.com

marketing
Vesna Savić
Tel: 065/810-89-31
e-mail vesnarti@yahoo.com
marketing
Dragica Miljković, ecc.
Tel: 065/810-89-34, 063/88-69-716
e-mail dragicarti@yahoo.com
marketing
Jelena Trtica
Tel: 065/810-89-39
e-mail nensirti@yahoo.com