::Vrtić - upis

U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI “BOSKO BUHA” JE U UPISNOM ROKU ZA CELODNEVNI BORAVAK DECE U SVIM OBJEKTIMA PRIJAVLJENO UKUPNO 325-TORO DECE. U OBJEKTU SUNCE PRIJAVLJENO JE 205 MALIŠANA, OD TOG BROJA NA OSNOVU KAPACITETA USTANOVE PRIMLJENO NJIH 114. DOK JE BILO 45-TORO PRIJAVLJENO SA NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM. NA LISTI ČEKANJA JE 46 MALIŠANA. OBJEKTI PREDŠKOLSKE USTANOVE U NASELJENIM MESTIMA NE RADE A DEĆURNI OBJEKAT JE OBJEKAT NEVEN. U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM DO 30.06. UPISANO JE UKUPNO 410 MALIŠANA. PO PODACIMA KOJE JE PREDŠKOLSKA USTANOVA DOBILA OD OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE INDJIJA 433 DECE STASALO JE ZA PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.

Postavio dana 05. 07. 2015. Novinar RTI