::Opštinsko veće
Opštinsko veće ce na danasnjoj sednici, u okviru priprema za sednicu Skupštine opštine, usvojiti više predloga kao što je Lokalni akcioni plana za unapređenje položaja izbeglica, Odluka o građevinskom zemljištu u javnoj svojini , kao i predlozi odluka o završnom računu budžeta opštine za prošlu i o rebalansu budžeta opštine za 2015.godinu. Na osnovu rebalansa opštinskog budžeta izvršiće se i izmene programa poslovanja opštinskih javnih preduzeća, ustanova, agencija i mesnih zajednica.

Postavio dana 19. 06. 2015. Novinar RTI