::Održan sastanak sistema 48
Na danasnjem sastanku analize sistema 48 izveštaje o radu u protekle dve sedmice rukovodstvu opštine dostavila su javna preduzeća “Ingas” i “Komunalac”, pojedina odeljenja Opštinske uprave i ustanova Sportski centar. Na ovaj način detaljno i javano prati se realizacija godišnjih planova, ali i reaguje na zahteve građana i uočene probleme.

Postavio dana 12. 06. 2015. Novinar RTI