::Eko sekcija Crvenog krsta

Ekološka sekcija Crvenog krsta Inđija funkcioniše od decembra 2014. godine. Do sada su aktivisti ove sekcije organizovali niz stručnih predavanja u okviru Debatnog kluba, pa su tako posetioci mogli da saznaju nešto više o zaštiti životne sredine ali i aktuelnim temama o hrani, načinima njene prerade, skladištenja i proizvodnje, genetski modifikovanoj hrani itd. Sekretar Crvenog krsta Inđija Mirela Sedlan rekla je da je ovo samo početak i da se u okviru programa Eko sekcije, osim Debatnog kluba, planira još niz projekata i akcija koji bi u narednom periodu trebalo da budu realizovani.

Postavio dana 23. 05. 2015. Novinar RTI