::Uništavanje kontejnera

U proteklih mesec dana uništeno je i zapaljeno oko 30 kontejnera za smeće. Ta pojava zabeležena je u svim naseljenim mestima opštine Inđija. Samo u gradu se nedeljno zapali ili uništi tri do četiri kontejnera. Kada je reč o Inđiji, najčešća lokacija gde se događaju vandalizmi je neposredna blizina starog groblja. Direktor javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“  Slavko Puvača kaže da su uništeni kontejneri odmah  zamenjeni jer Komunalac ima rezervne posude za odmošenje smeća. Pored toga, u planu je nabavka dodatnih 30-tak kontejnera. Nadležni iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac apeluju na pojedince da to više ne čine jer time uništavaju imovinu svih građana opštine Inđija. Cena jednog kontejnera je oko 30 hiljada dinara a pričinjena šteta iznosi milion dinara.

Postavio dana 05. 05. 2015. Novinar RTI