::Poljoprivreda

U narednom 10-dnevnom periodu preovladavaće normalni uslovi vlažnosti, pa će ratari udarnički nastaviti radove u svojim njivama. Temperature zemljišta su povoljne za početne faze razvoja useva koje su posejani u ranijim rokovima setve. Povoljni agrometeorološki uslovi omogućavali su intenziviranje prolećne setve glavnih jarih kultura: kukuruza, suncokreta i soje kao i cvetanje voćarskih kultura. U aprilu je na teritoriji inđijske opštine u proseku palo 23 litre kiše po kvadratnom metru, a najviše u subotu, 18. aprila kada je izmereno 10 litara vodenog taloga. Procenat padavina u poslednjih mesec dana je u okvirima proseka.

Postavio dana 21. 04. 2015. Novinar RTI