::Seminar Eko - Lora

Ekološko udruženje za lokalni održivi razvoj (EKO-LOR) u saradnji sa Opštinom Inđija uspešno je organizovalo trodnevni besplatni seminar na temu „Upravljanje projektnim ciklusom prema standardima EU“, u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i jačanje saradnje sa lokalnom samoupravom u skladu sa većim korišćenjem eksternih fondova za projektne aktivnosti“. Preko ovog seminara, 25 polaznika iz organizacija civilnog društva steklo je neophodna znanja u vezi sa pripremom i upravljanjem projektima, kao i o svim fazama projektnog ciklusa. Na kraju, svi polaznici koji su uspešno završili seminar dobili su sertifikat, što će ih sve učiniti konkurentnijim prilikom podnošenja predloga projekata na konkurse koje objavljuje Opština Inđija, jer će jedan od kriterijuma prilikom bodovanja predloga projekata biti sertifikat koji će polaznici dobiti na kraju seminara.

Postavio dana 07. 04. 2015. Novinar RTI