::Nova komunalna delatnost
Jedna od važnijih tačaka koja se našla pred članovima Veća bila je utvrđivanje predloga Odluke o sakupljanju i odvođenju atmosferskih i površinskih voda. U pitanju je nova komunalna delatnost u okviru novog Zakona o komunalnim delatnostima, koju Opština Inđija može poveriti ne samo javnim preduzećima, već i drugim pravnim licima, ako ispunjavaju propisane kadrovske, tehničke i druge uslove. Ova vrsta delatnosti se finansira iz opštinskog budžeta ili drugih nivoa vlasti.

Postavio dana 24. 03. 2015. Novinar RTI