::Zakon o pravima pacijenata

Prošlo je godinu dana od početka primene Zakona o pravima pacijenata i od kad je lokalna samouprava obavezna da po tom zakonu odredi lice koje će vršiti funkciju savetnika za zaštitu pacijenata i formira Svet za zdravlje kao skupštinsko telo. Akcenat ovog zakona jeste na partnerskom odnosu, napominje Jovana Šerbedžija, savetnik za zaštitu pacijenata opštine Inđija. Ona smatra da uloga savetnika i jeste da bude spona kako bi se vratilo uzajamno poštovanje i uvažavanje između pacijenata i zdravstvenih radnika, jer oblast zdravstva kao i samo zdravlje najviše diraju čoveka kome je njegovo zdravlje vrednost prvog reda i prema kome se mere sve druge vrednosti.

Postavio dana 03. 03. 2015. Novinar RTI