::Pet kreditnih linija

Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede raspisao je pet prolećnih kreditnih linija, i to za nabavku sistema i opreme za navodnjavanje, nove pogonske i priklјučne polјoprivredne mehanizacije, novih  staklenika i plastenika i opreme u njima, novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda, te za nabavku kvalitetene teladi za tov. Konkurs za ove kreditne linije je otvoren do 16. marta. Krediti Fonda će se i ove godine odobravati pod veoma povolјnim uslovima sa kamatam do 1 i 2 %.

Postavio dana 19. 02. 2015. Novinar RTI