::Manjak zaposlenih u opštinskoj upravi

Uredbom Vlade Republke Srbije je propisano da na svakih četvoro zaposlenih u opštinskoj upravi ide 1.000 stanovnika. Po toj računici bi opština Indjija trebala da ima oko 200 zaposlenih što u praksi nije slučaj. Naime, u lokalnoj samoupravi u Inđiji zaposleno je 99 ljudi na neodredjeno i 11 ljudi na odredjeno vreme. S obzirom da je zbog znatnog manjka otežano funkcionisanja predstavnici lokalne samouprave su se obratili resornom ministarstvu. Iako je bilo upućeno više zahteva iz resornog ministarstva saglasnot je stigla tek prošlog meseca i to za samo dva nova zaposlena. Predsednik opštine Inđija Petar Filipović kaže da se opština Inđija u poslednjih 15 godina uklapa u sve parametre propisane Uredbom ali da je po svemu sudeći zbog toga kažnjena.

Postavio dana 10. 02. 2015. Novinar RTI