::SIstem 48
Na održanom redovnom sastanku Sistema 48 na dnevnom redu našli su se dvonedeljni izveštaji Javnih preduzeća “Komunalac” i “Ingas” zatim načelnika Opštinske uprave kao i Ustanove “Sportski centar”. Prilikom dvonedeljnog izveštaja javnog preduzeća Ingas se moglo čuti da će doći do korekcije cene kubika prirodnog gasa. Direktor lokalnog distributera Dobrivoje Sudžum potvrdio je da će cena biti uvećana za 3 dinara i 10 para po kubiku.

Postavio dana 08. 02. 2015. Novinar RTI