::Danas izborna skupština SSS Opštine Inđija
Na izbornoj skupštini danas će Savez samostalnih sindikata opštine Inđija razmatrati izveštaj o radu u proteklom petogodišnjem periodu, ali i izabrati predsednika Saveza samostalnih sindikata opštine Inđija, kao i članove Nadzornog odbora. Izborna Skupština će predložiti kandidate za nosioce funkcija u višim organima.

Postavio dana 29. 01. 2015. Novinar RTI