::Zakazana sednica SO Inđija
Na sutrašnjoj sednici Skupštine opštine odbornici će razmatrati u usvojiti izmene odluka o promeni osnivačkiha akata svih opštinskih javnih preduzeća, kojima se utvrđuje nova raspodela dobiti, pri čemu najveći deo – 80 odsto – pripada osnivaču, odnosno, opštini. Skupštia opštine će korigovati deo plana poslovanja ustanove Sportski centar i Poslovno obrazovnog centra, utvrditi koeficijent plate zamenika opštinskog pravobranioca i imenovati nova tri člana Saveta za društvene delatnosti.

Postavio dana 29. 01. 2015. Novinar RTI