::Elektronska izdanja knjiga

Savremeni trendovi u komunikaciji i dostupnost informacija uvodi knjigu u novo doba putem elektronskih izdanja. Biblioteke čuvaju tradiciju pisane reči u štampanom obliku jer još uvek ima onih čitalaca, a sigurno će ih biti i u buduće, koji poseban doživljaj dobijaju čitajući baš štampana izdanja. Ipak i knjiga kao i sve prilagođeva se savremenim tehnologijama, pa se tako u Narodnoj biblioteci „Dr Đorđe Natošević“ radi na tome da se u narednom periodu nabave elektronska izdanja, saznajemo od direktora ove ustanove Andree Živković Muškinje.

Postavio dana 20. 01. 2015. Novinar RTI