::"Pametni gradovi"
Predstavljanje i-SCOPE servisa „pametnih gradova“ – pilot Inđija, održaće se u ponedeljak 22. decembra 2014. godine sa početkom u 12 časova u maloj sali Opštine Inđija. Predstavljanje obuhvata demonstraciju i-SCOPE servisa za Inđiju, nakon čega je planirana diskusija. Cilj projekta i-SCOPE je razvijanje informacionih tehnologija za servise takozvanih „pametnih gradova“, a bazira se na preciznim 3D informacionim modelima gradova. Kroz projekat će se razviti otvorena platforma za tri servisa koji će se primenjivati u gradovima-partnerima na projektu. Ovaj projekat finansira se kroz Program podrške politikama za primenu informacionih i komunikacionih tehnologija Evropske unije. Pored tehničkog partnera Opštine Inđija, preduzeća „Evrogeomatika doo“ iz Beograda, učestvuju i partneri iz Grčke, Turske, Hrvatske, Italije i Belgije.

Postavio dana 21. 12. 2014. Novinar RTI