::Projekat "Zlatni most" realizovan u OŠ "Dušan Jerković"

Projekat „Zlatni most“ pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine realizovan je u osnovnoj školi „Dušan Jerković“ 29. novembra 2014. godine. Projekat ima za cilj da se i deca i odrasli senzibilišu i ohrabre da međusobno razgovaraju o temama u vezi sa seksualnošću. Kao što iz cilja proističe, u obuku su bili uključeni i odrasli (roditelji i nastavnici) i deca uzrasta sedmog i osmog razreda. Kreatori i realizatori ove obuke su Jasminka Petrović, autorka knjige za decu i odrasle „Seks za početnike“ u izdanju Kreativnog centra i Ivana Lukić, psiholog.

Postavio dana 02. 12. 2014. Novinar RTI