::Završena obuka za početnike u biznisu
Regionalna razvojna agencija Srem i ove godine je održala obuku za početnike u biznisu, koja je trajala od 23. do 25. septembra. Nezaposlena lica dobila su priliku za sticanje višeg nivoa znanja, čime im se otvara mogućnost za pokretanje vlastitog posla i samozapošljavanja.Obuka se radi po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj i sastoji se iz šest modula. Posle završene obuke polaznici su dobili sertifikat sa kojim mogu da konkurišu za subvencije kod Nacionalne službe za zapošljavanje, ali i za start-ap kredite Fonda za razvoj Republike Srbije.

Postavio dana 27. 09. 2014. Novinar RTI