::Inicijativa za 30% za umanjenje računa za vodu
Predsednik opštine Inđija, Petar Filipović, podneo je inicijativu Nadzornom odboru JKP „Vodovod i kanalizacija“ za umanjenje mesečnih računa za vodu za 30%, i to od avgusta i za naredne mesece, do rešenja problema sa vodom. Inicijativa se odnosi na naseljena mesta Inđija, Ljukovo i Jarkovci, dok se iznosi na računima za kanalizaciju neće menjati.

Postavio dana 27. 09. 2014. Novinar RTI