::U oktobru će 549 hektara zemlje inđijske opštine dobiće zakupce
U oktobru će 549 hektara zemlje koja je u državnoj svojini, a na teritoriji je inđijske opštine dobiti zakupce. Rok za prikupljanje ponuda za licitaciju je 3. oktobar. Tih 549 hekatara izdeljeno je u 84 parcele u 9 katastarskih opština. Najveći broj parcela je u ataru Krčedina, a najmanje je u Starom Slanakmenu. Većina parcela izdaje se na 3 godine, no neke i na samo jednu. Početne cene se kreću od 45 hiljada do 81 hiljade po hektaru u zavisnosti od veličine parcele, mesta, kvaliteta zemljišta i drugih faktora koji utiču na cenu. Nosilac licitacije je Agenciji za ekonomski razvoj opštine Inđija i kod njih zainteresovani mogu dobiti sva obaveštenja.

Postavio dana 26. 09. 2014. Novinar RTI