::Koliko smo pismeni?

Podaci da je oko 14 odsto populacije bez dana škole ili sa nekoliko dana osnovne skole su zabrinjavajući. Ova činjenica govori da ovi podaci terba da budu upozorenje, objašnjava Aleksandar Mijalković profesor srpskog jezika i književnosti, gostujući u našem programu. Puna pismenost stanovništva i obrazovanje su jedna od osnovnih tema u razvijenim zemljama, jer globalizacija "traži" pismene radnike i dobro obrazovanu i obučenu radnu snagu. Među obrazovanim stanovništvom u Srbiji najviše je onih koji su završili srednju školu, a svega 6,5 odsto građana u džepu ima fakultetsku diplomu.

Postavio dana 14. 09. 2014. Novinar RTI