::Zasedao štab za vanredne situacije

Štab za vanredne situacije opštine Inđija na sednici održanoj 5. septembra 2014. doneo je Zaključak u kojem se predlaže predsedniku opštine Inđija da proglasi vanrednu situaciju na teritoriji naseljenog mesta Inđija, kao području na kome je uvedena zabrana korišćenja vode za piće, preradu i proizvodnju hrane. Tim povodom, predsednik opštine Inđija, Petar Filipović, izjavio je da će postupiti u skladu sa predlogom Opštinskog štaba za vanredne situacije, naglasivši da uvođenje vanrednog stanja ne znači nikakvu značajnu promenu u funkcionisanju lokalne samouprave, niti će to građani osetiti jer će se nastaviti snabdevanje vodom za piće iz 12 cisterni na isto toliko lokacija, a na način koji je rađen u prethodnom periodu. “Vanredno stanje je samo put da se ubrzaju procedure, da se uključe i resursi koji nisu deo Opštinske uprave, poput pokrajinskih i republičkih, kako bi se svi angažovali u rešavanju nastalog problema, a rešenje je upravo stavljanje fabrike vode u pogon radi njene prerade i eliminacije nitrita zbog koji je izdato rešenje sanitarnog inspektora “ - pojasnio je predsednik opštine.

Postavio dana 06. 09. 2014. Novinar RTI