::Sistem 48
Nakon izmirenja obaveza prema javnom preduzeću Ingas, 43 domaćinstva su ponovo priključena na gasovodnu mrežu, moglo se čuti prilikom dvonedeljnog izveštaja javnog preduzeća “Ingas” na poslednjem sastanku analize funkcionisanja Sistema 48. Pored “Ingasa”, na dnevnom redu bili su i dvonedeljni izveštaji javnog preduzeća “Komunalac”, zatim načelnika opštinske uprave kao i ustanove “Sportski centar”.

Postavio dana 24. 08. 2014. Novinar RTI