::Obavezujući zaključak sa poslednjeg Sistema 48 za sva Javna preduzeća

Predsednik opštine Inđija, Petar Filipović, na poslednjem sastanku „Sistema 48“ doneo je obavezujući zaključak za sva javna preduzećia koja se nalaze u „Sistemu 48“, da ovlaste i odrede odgovorno lice koje će davati adekvatne odgovore građanima ili administratoru „Sistema 48“, i da o tome izveste na narednoj sednici. Predsednik je dodao i da je u cilju poboljšanja i osavremenjivanja usluga „Sistema 48“ omogućeno svim građanima da i na društvenim mrežama, Fejsbuku i Tviteru, prijave problem koji uoče, čak mogu da pošalju i fotografiju, što automatski ubrzava i olakšava posao.

Postavio dana 09. 08. 2014. Novinar RTI