::Sve se čini da se situacija sa vodom prevaziđe
Na jučerašnjoj sednici, posvećenoj zabrani za upotrebu vode za piće na području naseljenog mesta Inđija, Opštinsko veće je usvojilo zaključak kojim se prihvata informacija Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ o novonastaloj situaciji, parti distribucija pijaće vode građanima putem cisterni i od Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ traži predlog mera za obezbeđenje hemiski ispravne vode za piće, a u roku od 10 dana. Opštinsko veće će u roku od 15 dana izvršiti analizu dostavljenog predloga mera i utvrditi sledeće korake u rešavanju ovog problema.

Postavio dana 29. 07. 2014. Novinar RTI