::Fabrika nudli
U avgustu će početi izgradnja prve fabrike nudli u Srbiji, najavio je prilikom obilaska lokacije na kojoj će se to dogoditi ambasador Indonezije u našoj zemlji Samuel Samson. Prvi pogon, površine 4600 kvadratnih metara biće završen do maja 2015, kada će uposloti oko 150 radnika. Sirovina će se obezbeđivati iz Srbije, a proizvodnja je namenjena i za prodaju u regionu.

Postavio dana 14. 06. 2014. Novinar RTI