::Zaseda opštinska vlada
Opštinsko veće Opštine Inđija održaće danas 43. sednicu na kojoj će se naći pet tačaka dnevnog reda. Pred članovima Opštinskog veća naći će se utvrđivanje predloga Odluke o sufinansiranju tekućih rashoda i izdataka Itaka Art centra d.o.o. Inđija kao drugog subjekta u kulturi, informacija o realizaciji budžeta opštine Inđija za prvih pet meseci ove godine, donošenje Rešenja po žalbi građanina, donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Opštinske uprave opštine Inđija i tekuća pitanja.

Postavio dana 09. 06. 2014. Novinar RTI