::Partnerski forum
Nakon „Partnerskog foruma“ za izradu Strategije lokalnog ekonomskog razvoja opštine Inđija 21. maja 2014. godine, u opštini Inđija je u toku dalja realizacija niza aktivnosti sa ciljem izrade Strategije lokalnog ekonomskog razvoja 2014-2020. koja se sprovodi u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i opštinom Irig. Formirane su tri Radne grupe: sektor „Industrija – mala i srednja preduzeća“, sektor „Poljoprivreda“ i sektor „Turizam i usluge“. Planirano je ukupno po tri radna sastanka za svaki sektor. Pozivaju se svi zainteresovani preduzetnici i privrednici da učestvuju u radu prvog sastanka Radne grupe: industrija – mala i srednja preduzeća, koja će se održati 2. juna 2014. godine u Sali 1 opštine Inđija, Cara Dušana 1, sa početkom u 16 časova.

Postavio dana 02. 06. 2014. Novinar RTI