::Kancelarija za mlade
Kancelarija za mlade opštine Inđija pokrenula je u svojim prostorijama info-centar za kontrolu informacija o ponuđenim privatnim smeštajem za stanovništvo sa područja ugroženih poplavama preko internet portala Pomoc.rs.Internet portal Pomoc.rs vrši klasifikaciju informacija o poplavama koje dolaze iz neproverenih izvora sa interneta. Volonteri telefonski proveravaju njihovu tačnost i pouzdanost kontaktirajući direktno izvore tih informacija.

Postavio dana 02. 06. 2014. Novinar RTI