::Škola Jovan Popović puna pesnika
Osnovna škola Jovan Popopović moze da se pohvali da od ukupno 400 učenika 100 su pesnici. Povodom toga iz štampe je izašla zbirka pesama 100 talenata OŠ „Jovan Popović“. U Kulturnom centru organizovana je promocija zbirke, na kojoj su učenici imali prilike da predstave svoje pesme.

Postavio dana 03. 06. 2013. Novinar RTI