::Na evidenciji Nacionalne sluzbe za zaposljavanje u Indjiji 4292 osobe

Na evidenciji indjijske filijale Nacionalne sluzbe za zaposljavanje su 4292 osobe, od toga 2078 zena. Na posao do godinu dana ceka  2483. Onih koji su evidenciji krace od godinu dana je 1809. Zabrinjava podatak da je onih koji posao cekaju duze od 5 godina 759. Medju njima su i oni koji se na birou preko 10 godina. Njih je ukupno 288. Zena je 187.

Postavio dana 02. 06. 2013. Novinar RTI