::Održana 20. sednica Opštinskog veća
Danas je održana 20. sednica Opštinskog veća koju su vodili predsednik opštine Inđija, Petar Filipović, i zamenik predsednika Milan Bodiroža. Pred članovima Veća našle su se 23 tačke dnevnog reda, a u skladu sa njim, sednici su prisustvovali i predstavnici javnih preduzeća. Najviše tačaka dnevnog reda odnosilo se na utvrđivanje predloga rešenja o davanju saglasnosti na akte o proceni kapitala svih inđijskih javnih preduzeća, na utvrđivanje predloga zaključaka za davanje saglasnosti za upis svojine preduzeća na nepokretnosti i na promene osnivačkih akata preduzeća. Prevođenje prava korišćenja u pravo svojine javnih preduzeća nad nepokretnostima ništa značajno ne menja u funkcionisanju samih javnih preduzeća, već na neki način olakšava njihov dalji rad i kontrolu lokalne samouprave u slučaju potencijalnih privatizacija, objasnio je predsednik opštine Inđija, Petar Filipović. “Prevođenjem prava korišćenja u pravo svojine ništa se krucijalno ne menja u funkcionisanju javnih preduzeća, osim što se svojina Opštine Inđija daje u vlasništvo javnim preduzećima, a lokalna samouprava ima nadležnost nad korišćenjem cele imovine. Ukoliko se ukaže prilika da neko od preduzeća bude privatizovano, o tome će se pitati i donositi odluke Skupština opštine, tako da nema bojazni da danas-sutra neko u privatizaciji može da preuzme naše preduzeće bez ikakve naknade”, izjavio je Petar Filipović. I načelnica Opštine uprave, Stela Milaković, pojasnila je prednosti ove promene. “Pravo korišćenja je oblik prava koje ima svoja ograničenja, a pravo svojine ima veću snagu. Opština Inđija donela je odluku da pravo korišćenja javnih preduzeća prenese u pravo svojine, a to su bukvalno svi oni prostori koje su javna preduzeća koristila za obavljanje svoje delatnosti. Na taj način želimo da omogućimo njihov nesmetani nastavak rada i funkcionisanja. Sam oblik javne svojine znači da je 100% kapitala u vlasništvu lokalne samouprave, s tim što moram da naglasim da svako raspolaganje, pribavljanje ili otuđenje ne može da ide bez saglasnosti osnivača”, kazala je Stela Milaković i naglasila da je usvajanjim ovih zakonskih akata, Opština Inđija ispoštovala zakonsku regulativu Zakona o javnim preduzećima i Zakona o javnoj svojini. “Nakon što Skupština opštine usvoji osnivačka akta za svako javno preduzeće, javna preduzeća će pristupiti usaglašavanju svojih statuta da bi se u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima do 30. juna raspisivali i konkursi za direktore javnih preduzeća, a potom obavio i izbor nadzornih odbora u čijem sastavu su tri člana - dva iz redova lokalne samouprave i jedan iz preduzeća”, rekla je načelnica Opštinske uprave. Petar Filipović, predsednik opštine Inđija, takođe je naglasio da će se na dnevnom redu predstojeće sednice SO Inđija naći i promene statuta javnih preduzeća u okviru kojih će biti precizirano ko može da vodi određeno preduzeće, posle čega će se krenuti u proceduru raspisivanja konkursa. “Direktori javnih preduzeća koji se trenutno nalaze na svojim funkcijama su svakako stručne osobe za oblasti koje vode, a to su dokazali u prethodnom periodu. Oni ispunjavaju sve uslove, a da li će biti ponovo izabrani na te funkcije, još uvek ne znamo jer će to biti odluka Skupštine opštine. Na predstojećoj sednici SO Inđija biće promenjeni statuti javnih preduzeća, gde će se precizirati ko može da vodi određeno javno preduzeće, posle čega ćemo krenuti u proceduru raspisivanja konkursa za izbor direktora. Ono u šta sam siguran jeste da i pravnici i ekonomisti mogu da budu dobri menadžeri preduzeća”, zaključio je predsednik opštine, Petar Filipović. Opštinsko veće utvrdilo je još predlog Odluke o ravnopravnosti polova, predlog Programa korišćenja budžetskog fonda za zaštitu životne sredine na teritoriji opštine Inđija za 2013. godinu, izveštaj o radu i finansijskom poslovanju MZ Ljukovo za 2012. godinu i dalo aglasnost na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Poslovno-obrazovnog centra Inđija.

Postavio dana 31. 05. 2013. Novinar RTI