::Humani đaci inđijske Gimnazije
Učenici prve godine Gimnazije u Inđiji (14) pokrenuli su prikupljanje dobrovoljnog priloga za ženu koja boluje od leukemije. Ideju su dobili nakon ekskurzije, kada im je vraćen novac koji je dat za depozit u hotelu u kom su odseli. Iako su novac mogli da potroše na drugom mestu, oni su odlučili da ga poklone nekome kome je on stvarno neophodan. Organizovali su prikupljanje priloga na nivou cele škole. „Škola je podržala inicijativu đaka sa oduševljenjem jer je zaista divno videti ovako mlade ljude koji razmišljaju i deluju na krajnje nesebičan način. Ovakve i slične inicijative su uvek dobrodošle i đake treba podsticati i omogućiti im realizaciju jer na taj način oni grade i neguju prave vrednosti, što pozitivno utiče na razvoj ličnosti u adolescentnom dobu“ – ističu u inđijskoj Gimnaziji.

Postavio dana 31. 05. 2013. Novinar RTI