::Sednica Opštinskog veća
Opštinsko veće Opštine Inđija održaće danas 63. sednicu na kojoj će se pred članovima Opštinsko veća naći će se utvrđivanje predloga odluke : o sakupljanju i odvođenju atmosferskih i površinskih voda, o obezbeđivanju javnog osvetljenja, o modelu i metodu privatizacije Javnog preduzeća za informisanje RTI Inđija, o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine, o izmeni Statuta JKP „Komunalaca”,JP za informisanje RTI, JKP „Vodovod i kanalizacija“.Pored ostalog Opštinsko veće će dati mišljenje o imenovanju direktora JKP „Vodovod i kanalizacija.

Postavio dana 23. 03. 2015. Novinar RTI

::JKP "Komunalac" - prolećni radovi
Pored zamene kanti za smeće, Javno komunalno preduzeće “Komunalac angažovano je reparacija i na zameni dotrajalih klupa u parkovima i na šetalištima i uređenju zelenih površina. Radnici „Komunalca“ su u proteklom periodu intenzivno radili i na raščišćavanju deponija kod Repetitora, u naselju Breskvik i kod Slankamenačkih Vinograda.

Postavio dana 23. 03. 2015. Novinar RTI

::Priprema zemljišta za repu.
Pravilna ishrana azotom kod žita važna je u toku celog života biljaka, jer usvajanje azota kod njih počinje već od faze dva-tri lista, a završava se u fazi formiranja ili u početku nalivanja zrna. Prva naredna mera u proleće je predsetvena priprema zemljišta za repu. Njen cilj je stvaranje rastresitog površinskog sloja u koji će biti položeno seme. Pored zadovoljavajućeg kvaliteta rada oruđa, potrebno je pažljivo odrediti momenat za početak radova. U našim agroekološkim uslovima optimalni rok za predsetvenu obradu za šećernu repu je druga polovina marta.

Postavio dana 23. 03. 2015. Novinar RTI

::Studentske stipendije
Komisijа Opštine Inđija zа dodelu stipendijа dodeliće zа školsku 2014/2015. godinu 100 stipendijа studentimа koji postižu izuzetne rezultаte tokom studijа i imаju prebivаlište nа teritoriji opštine Inđijа.Visina stipendije iznosi 7.500 dinara na mesečnom nivou i isplaćuje se za 10 meseci u toku kalendarske godine.

Postavio dana 23. 03. 2015. Novinar RTI

::Fudbalski rezultati
Fudbalski klubovi iz inđijske opštine odigrali su nove takmičarske utakmice. Postigli su sledeće rezultate: Prva liga Srbije: Kraljevo: Sloga – Inđija 1:0. Novosadsko – sremska liga: Novi Banovci: Omladinac – Ljukovo 1:0 i u Erdeviku: Sloga – Hajduk Beška 3:1. Druga Sremske liga: Grabovci: Graničar – Železničar 1:3 i Krnješevci: Sloga – ČSK 1939 Čortanovci 1:0.

Postavio dana 23. 03. 2015. Novinar RTI

<< Nazad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 Dalje >>