::Završena obuka za početnike u biznisu
Regionalna razvojna agencija Srem i ove godine je održala obuku za početnike u biznisu, koja je trajala od 23. do 25. septembra. Nezaposlena lica dobila su priliku za sticanje višeg nivoa znanja, čime im se otvara mogućnost za pokretanje vlastitog posla i samozapošljavanja.Obuka se radi po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj i sastoji se iz šest modula. Posle završene obuke polaznici su dobili sertifikat sa kojim mogu da konkurišu za subvencije kod Nacionalne službe za zapošljavanje, ali i za start-ap kredite Fonda za razvoj Republike Srbije.

Postavio dana 27. 09. 2014. Novinar RTI

::Uredjenje fasate na zgradi Opštine Indjija
Ove godine navršava se 100 godina od izgradnje zgrade Opštine Inđija, a tim povodom uređuje se njena spoljašnost i obnavlja fasada.Predsednik opštine Inđija Petar Filipović izjavio je da, uprkos zamerkama pojedinih sugrađana, nisu izdvojena velika sredstva za njeno uređenje, ali da je sramota da fasada zgrade Opštine Inđija na stogodišnjicu njene izgradnje bude neuređena. Predsednik opštine je dalje naglasio da još uvek ne zna kako će izgledati spoljašnost zgrade nakon njenog sređivanja, niti koje će boje biti fasada jer o tome niko iz Opštinske uprave nije odlučivao, već Društvo za zaštitu spomenika kulture koje je u skladu sa zakonom propisalo kako treba da izgleda fasada i u kojoj boji.

Postavio dana 27. 09. 2014. Novinar RTI

::Inicijativa za 30% za umanjenje računa za vodu
Predsednik opštine Inđija, Petar Filipović, podneo je inicijativu Nadzornom odboru JKP „Vodovod i kanalizacija“ za umanjenje mesečnih računa za vodu za 30%, i to od avgusta i za naredne mesece, do rešenja problema sa vodom. Inicijativa se odnosi na naseljena mesta Inđija, Ljukovo i Jarkovci, dok se iznosi na računima za kanalizaciju neće menjati.

Postavio dana 27. 09. 2014. Novinar RTI

::Anketa za učesnike u saobraćaju
Departman za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu realizuje studiju „Istraživanje stavova učesnika u saobraćaju o rizicima u saobraćaju u Srbiji, definisanje metodologije ključnih problema in pravaca delovanja. Studiju finansira Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Zemlje Evropske unije poklanjaju veliku pažnju stavovima građana o rizicima u drumskom saobraćaju. I Republika Srbija podržava nove tendencije u ovoj oblasti i aktivno učestvuje u pomenutoj akciji. Stavovi građana o rizicima u drumskom saobraćaju utiču na promene u ovoj oblasti i pomažu u stvaranju bezbedne zajednice. Iz tog razloga, pozivaju sve svi vozači putničkih automobila, motociklisti i nemotorizovani učesnici u saobraćaju (biciklisti, pešaci) da pruže podršku i aktivno učestvuju istraživanju popunjavanjem ankete na internet stranici: YUBS.rs/Anketa.htm

Postavio dana 26. 09. 2014. Novinar RTI

::U oktobru će 549 hektara zemlje inđijske opštine dobiće zakupce
U oktobru će 549 hektara zemlje koja je u državnoj svojini, a na teritoriji je inđijske opštine dobiti zakupce. Rok za prikupljanje ponuda za licitaciju je 3. oktobar. Tih 549 hekatara izdeljeno je u 84 parcele u 9 katastarskih opština. Najveći broj parcela je u ataru Krčedina, a najmanje je u Starom Slanakmenu. Većina parcela izdaje se na 3 godine, no neke i na samo jednu. Početne cene se kreću od 45 hiljada do 81 hiljade po hektaru u zavisnosti od veličine parcele, mesta, kvaliteta zemljišta i drugih faktora koji utiču na cenu. Nosilac licitacije je Agenciji za ekonomski razvoj opštine Inđija i kod njih zainteresovani mogu dobiti sva obaveštenja.

Postavio dana 26. 09. 2014. Novinar RTI

<< Nazad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 Dalje >>