::JAvni poziv poslodavcima
U skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Inđija za 2015. godinu, predsednik Opštine Inđija raspisao je: JAVNI POZIV POSLODAVCIMA SA TERITORIJE OPŠTINE INĐIJA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NEZAPOSLENIH LICA U 2015. GODINI, JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA SA PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2015. GODINI I JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA U 2015. GODINI. Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 14.00 sati, dana 3. jula 2015. godine.

Postavio dana 19. 06. 2015. Novinar RTI