::Nov konkurs Opštine Inđija za NVO

Opština Inđija raspisala je konkurs za NVO i udruženja građana. Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Inđija za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 2.450.000 dinara i to za finansiranje/sufinansiranje projekata od interesa za lokalnu zajednicu, a u skladu sa usvojenim strateškim razvojnim dokumentima Opštine Inđija. Pravo da učestvuju na konkursu sa jednim projektom imaju sva udruženja građana, nevladine organizacije i udruženja sa teritorije opštine Inđija kojima u 2015. godini nisu odobrena sredstva po drugim konkursima Opštine Inđija. Aplikant ne može biti istovremeno i partner na drugom predlogu projekta. Prijave na Konkurs podnose se Komisiji za dotacije nevladinim organizacijama opštine Inđija do 18. 5. 2015. godine do 14 časova. Sve prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Postavio dana 10. 05. 2015. Novinar RTI