::Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

Mistrstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju/ na osnovu člana 15. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i člana 4. stav 3. Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze/. Pozivaju se sva lica muškog pola, rođena 1997. godine i starijih godišta (1985. – 1996.) koja iz bilo kog razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršili 18 godina života da se jave u Centar Ministrstva odbrane za lokalnu samoupravu Stara Pazova, opštinska kancelarija Inđija, ulica Dunavska 2 / II sprat, radi uvođenja u vojnu evidenciju, koje će se vršiti svakog radnog dana,počev od 2. februara do 27. februara, u terminu od 9 do 14 sati. Regrut koji se uvodi u evidenciju treba sa sobom da ponese ličnu kartu i uverenje o državljanstvu RS ili izvod iz matične knjige rođenih.Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Pošti poziv proizvodi isto pravno dejstvo kao i pojedinačni poziv.

Postavio dana 20. 01. 2015. Novinar RTI