::Sufinansiranje projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja NVO

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj raspisao je Javni  konkurs  za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u AP  Vojvodini. Pravo učešća na javnom konkursu imaju nevladine organizacije registrovane u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Finansijska sredstva su namenjena za:

– obezbeđivanje uslova za popularizaciju i podizanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada i tehnološkog razvoja,

– poboljšanje uslova rada nevladinih organizacija u cilju realizacije programa/projekata u ovim oblastima delovanja,

– sufinansiranje međuregionalnih i međunarodnih skupova u oblasti nauke i tehnološkog razvoja,

– sufinansiranje organizovanja skupova, tribina, seminara, koji doprinose razvoju nauke i tehnološkog razvoja,

– sufinansiranje publikovanja monografija, časopisa, elektronskih publikacija, specijalno dizajniranih internet prezentacija koji doprinose popularizaciji i razvoju nauke i tehnološkog razvoja.

Rok prijave na Konkurs – do utroška sredstava / do kraja 2014 godine.

Informacije se mogu naći i na sajtu www.indjija.net

Postavio dana 18. 11. 2014. Novinar RTI