::Konkurs za samostalne i grupne izložbe u galeriji Kuće Vojnovića

Konkurs za samostalne i grupne izložbe u galeriji Kuće Vojnovića otvoren je od 25. septembra i trajaće do 25. oktobra 2014. godine. Umetnički savet galerije razmatraće i predložene promocije, diskusije, prezentacije, projekte, a učesnici konkursa će biti informisani o rezultatima konkursa najkasnije do 30. oktobra 2014. godine. Za konkurs je neophodno podneti:

– koncept izložbe / opis projekta;

– vizuelnu dokumentaciju (Fotografije i video dokumentaciju dostaviti na CD/DVD);

– profesionalnu biografiju (CV), kontakt podatk.

Tlocrt i fotografije galerije možete naći na sajtu Kulturnog centra Inđija.

Konkursne prijave / projekte razmatra Umetnički savet galerije (mr Svetislav Nikolić, docent na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, dr Jasna Jovanov, upravnica Spomen zbirke Pavla Beljanskog, mr Ljiljana Stojanović, ma Tamara Delić, Saša Milivojević, direktor Kulturnog centra Inđija).

Konkursni materijal neće biti vraćen. Galerija Kulturnog centra Inđija izdaće katalog izložbe koju organizuje. Molimo Vas da konkursnu dokumentaciju dostavite na adresu:Kulturni centar Inđija (ZA KONKURS)

Ulica Vojvode Stepe 40a 22320 Inđija

Ne slati elektronskom poštom!

Za sve dodatne informacije možete se obratiti dipl. istoričaru umetnosti Sanji Sajfert na broj telefona: 065 / 890-34-67 radnim danima u periodu od 8 do 15 časova. E-mail: kcindjija.galerija@indjija.net

Postavio dana 30. 09. 2014. Novinar RTI