::BEZ STRUJE 25.09.2014. GODINE OD 09:00H DO 11:00H
BEZ STRUJE 25.09.2014. GODINE OD 09:00H DO 11:00H: Novi Karlovci: ulice Grobljanska i Sremska od br. 16 do kraja >BEZ STRUJE 26.09.2014. GODINE OD 11:30H DO 13:30H: Novi Slankamen: ulica Solunska

Postavio dana 24. 09. 2014. Novinar RTI