::Nova cena gasa od 1. oktobra

JP Ingas obaveštava svoje kupce da je na osnovu promene ulazne cene prirodnog gasa od strane SRBIJAGAS-a došlo do promene cena prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjim kupcima. Izvršena je i nova kategorizacija kupaca, u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, koja je u primeni od 01.10.2014. godine.  Nove cene prirodnog gasa primenjivaće se počev od 01. Oktobra 2014. godine.  Cene energenta za grupu „mala potrošnja – domaćinstva“ iznosi 47,21 dinar bez PDV-a odnosno 51,93 dinara sa PDV-om po stopi od 10 %.

Postavio dana 14. 09. 2014. Novinar RTI