::Bez struje 12.09.2014. Gladnoš
BEZ STRUJE 12.09.2014. GODINE: GLADNOŠ (VIKEND NASELJA PAĆANOVCI, GLADNOŠ, BRDEŽ I VELIKI VRHOVI) OD 09:00H DO 14:00H.

Postavio dana 11. 09. 2014. Novinar RTI