::Osnivačka skupština Udruženja "Čortanovačka šuma"

Osnivačka Skupština Udruženja „Čortanovačka šuma“ održaće se 14. septembra 2013. godine u domu na ,,Kozarici''. predviđeno je da se na samom početku rada skupštine obavi potpisivanje pristupnica, a zatim nastavi rad prema sledećem dnevnom redu:

1. Izbor predsedavajućeg Osnivačke skupštine i zapisničara;

2. Informacija o radu Inicijativnog odbora i realizaciji zaključaka sa sastanka održanog 20. jula 2013. godine,

3. Zadaci i ciljevi Udruženja građana «Čortanovačka šuma» i donošenje akata o osnivanju Udruženja;

4. Predstavljanje Predloga Statuta udruženja, diskusija o Predlogu statuta i usvajanje Statuta;

5. Izbor organa udruženja;

6. Izbor predsednika, potpredsednika i sekretara Upravnog odbora;

7. Usvajanje Šumskog reda u Čortanovačkoj šumi

8. Plan rada

9. Izbor počasnog člana

10. Razno

Pravo učešća i glasanja na Skupštini imaju svi vlasnici objekta u Čortanovačkoj šumi koji potpišu pristupnicu Udruženju. Potpisnici pristupnice do početka Skupštine smatraće se osnivačima Udruženja. Ostali vlasnici objekta moći će naknadno da pristupe Udruženju uz saglasnost Upravnog odbora. Vlasnici objekata mogu da se upoznaju sa osnivačkim aktima i Statutom Udruženja do Skupštine u domu na ,,Kozarici'', kao i da ih dobiju e-mail poštom ako pošalju zahtev na e-mail ljiljatunic@yahoo.com.

Postavio dana 13. 09. 2013. Novinar RTI