::Javni poziv za finansiranje inovativnih kompanija
Fond za inovacionu delatnost u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji objavio je nastavak Javnog poziva za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) i Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program).Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna „start-up“ ili „spin-off“ preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje inovativnih tržišno orijentisanih tehnologija, proizvoda i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije. Cilj Programa sufinansiranja inovacija je podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja, kao i dalji razvoj postojećih inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/organizacijama i povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar 2013. godine do 17 časova. Portal za prijavljivanje kao i sve relevantne informacije se mogu naći na: www.inovacionifond.rs Za sve dodatne informacije možete se obratiti Program menadžerima Fonda za inovacionu delatnost na: minigrants@inovacionifond.rs ili matchinggrants@inovacionifond.rs Sredstva za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija obezbeđena su kroz Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA), i sprovodi se u saradnji sa Svetskom bankom.

Postavio dana 13. 08. 2013. Novinar RTI