::Upis Roma u škole i fakultete
Objavljen je informator o korišćenju mera afirmativne akcije za upis učenika romske nacionalnosti u srednje, visoke škole i na fakultete.Svi učenici romske nacionalnosti sa teritorije opštine Inđija koji upisuju srednje,visoke škole i fakultete mogu prijavne formulare i sve ostale informacije o upisu i korišćenju mera afirmativne akcije da dobiju u Kancelariji za inkluziju Roma opštine Inđija na adresi Vojvode Stepe 48. Prijavljivanje traje od 17. maja do 15. juna 2013 godine.

Postavio dana 03. 06. 2013. Novinar RTI