::Pomoć za treće dete
Opštinska uprava opštine Inđija, Odeljenje za društvene delatnosti, počinje sa prijemom zahteva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete, obzirom da je stupila na snagu Odluka o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete, koju je donela Vlada AP Vojvodine, kao i Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete. Zahtevi se mogu podneti svakog radnog dana na šalteru Odeljenja za društvene delatnosti (šalter broj 8), u Prijemnom odeljenju Opštinske uprave opštine Inđija. Zahtev za ostvarivanje navedenog prava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se najkasnije do navršene prve godine života deteta.

Postavio dana 03. 06. 2013. Novinar RTI